Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

První znak vznikl pravděpodobně roku 1959 v rámci oslav výročí 110 let od založení univerzity a byl vytvořen i v barevné variantě. Znak z roku 1995 byl v roce 1999 ještě rozšířen o grafické doplnění stavební fakulty. U těchto znaků se bohužel v univerzitním archívu nepodařilo najít jejich autory.

Poslední platný znak, který znáte, je z roku 2002 a jeho autorem je Ing. Josef Böhm. Stal se vzorem i pro znaky jednotlivých fakult, které využily střed znaku pro znázornění svého zaměření:

  • Hornicko-geologická fakulta s hornickými kladívky
  • Fakulta materiálově-technologická se strukturou a červeným polem pro zobrazení materiálu roztaveného kovu
  • Fakulta strojní s ozubeným kolem
  • Ekonomická fakulta se sovou jako symbolem moudrosti
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky se sítí a bleskem
  • Fakulta stavební s kružítkem
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství s hasičskou helmou.

Znaky fakult jsou doplněny o rok vzniku dané fakulty, malá hornická kladívka, název univerzity a fakulty. Každá z fakult má i svou barevnou identitu. Univerzitní znak má ve svém středu rozevřenou knihu jako symbol vědění a vzdělání.

Roku 2008 vznikl historicky první manuál vizuální identity. Ten definoval základní parametry pro používání jednotlivých prvků vizuálního stylu VŠB-TUO. Představoval soubor pravidel pro vnější i vnitřní komunikaci a měl za úkol hlavně zaměstnancům univerzity usnadnit práci se znakem a často používanými dokumenty, jako např. hlavičkový papír, vizitky. Obsahoval i doporučení pro další využití u prezentací, propagačních předmětů a tiskovin. Za necelé dva roky po tomto prvním vizuálu vznikl další. Jednoduchý oblouk byl nahrazen složitější grafikou s linkami a body. Ne zcela zažité používání první verze manuálu do jisté míry znesnadnilo přechod na jednotný vizuální styl univerzity. Manuál byl propracován pouze pro úroveň univerzity. Pro fakulty a veškerá další pracoviště neexistoval žádný podklad k jejich vizuální identitě. Tento manuál byl platný do konce roku 2018.

Znak univerzity a fakult se nadále používá pro akademické ceremonie a na insignie univerzity a standardy. Znak se dohromady s logem nepoužívá.