Své dotazy/připomínky posílejte na vizual@vsb.cz

tisková mluvčí

Telefon: +420 597 325 195
grafik

Telefon: +420 597 323 703

Kontaktní osoby na fakultách

Pracoviště PR Pracovník Telefon
Hornicko-geologická fakulta Zuzana Wrbková zuzana.wrbkova@vsb.cz +420 597 323 813
Fakulta materiálově-technologická Ing. Ivana Kroupová, Ph.D. ivana.kroupova@vsb.cz +420 597 324 321
Fakulta strojní doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. sylva.drabkova@vsb.cz +420 597 324 386
Ekonomická fakulta Mgr. Jiřina Pavlíková jirina.pavlikova@vsb.cz +420 597 322 008
Fakulta elektrotechniky a informatiky Renáta Mostýnová renata.mostynova@vsb.cz +420 597 326 050
Fakulta stavební Ing. Radka Hédlová radka.hedlova@vsb.cz +420 597 321 995
Fakulta bezpečnostního inženýrství Bc. Martina Přečková martina.preckova@vsb.cz +420 597 322 860
Centrum podpory inovací Bc. Lenka Kolarčíková lenka.kolarcikova@vsb.cz +420 597 329 190
IT4Innovations národní superpočítačové centrum Mgr. Zuzana Červenková zuzana.cervenkova@vsb.cz +420 597 329 561
Centrum nanotechnologií Ing. Klára Drobíková, Ph.D. klara.drobikova@vsb.cz +420 597 329 558
Institut environmentálních technologií Ing. Marcel Šihor, Ph.D. marcel.sihor@vsb.cz +420 597 327 304
Výzkumné energetické centrum Ing. Marcel Šihor, Ph.D. marcel.sihor@vsb.cz +420 597 327 304
Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie Ing. Marcel Šihor, Ph.D. marcel.sihor@vsb.cz +420 597 327 304