Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jednotný vizuální styl včetně loga je nejviditelnějším a nejnápadnějším vyjádřením identity organizace. Vizuální podoba by měla vyjadřovat filozofii univerzity i náplň její činnosti. V rámci vnější i vnitřní komunikace je nástrojem k posílení důvěryhodnosti VŠB-TUO u veřejnosti a partnerů, také posiluje v zaměstnancích pocit vzájemné sounáležitosti.

V následném textu představíme základní parametry nového loga a vizuálního stylu VŠB-TUO. Jedná se především o strukturu loga, jeho barevnost, použité fonty a ukázky použití.

Manuál jednotného vizuálního stylu je ke stažení zde.

Logotyp VŠB-TUO

Logo obsahuje symbol a slovní značku.

Používáme ho: v administrativě, na tiskovinách, na plakátech, v kampaních, v digitálních médiích, na dárkových předmětech a informačních systémech.

Logo VŠB-TUO je navrženo horizontálně pro jeho ideální užití a vizuální komunikaci. Je lépe čitelné a snadné k zapamatování. Takto navržené logo je dobře viditelné ve velké i malé velikosti. Dobře se skládá do třetí úrovně spolu s fakultou a katedrou. Navrženo je i pro specifické situace za účelem zvýšení čitelnosti, např. pro reklamu na dálku (reklamní bannery, mantinely, navigační systémy), na malé plochy (lepicí páska, tužka) nebo vedle ostatních log (sponzoring, co-branding).

logo_cs

Anglická verze

logo_en

Drive Mono - použito pro konstrukci loga

Úrovně logotypu

Logotyp je navržen do třetí úrovně = do úrovně katedry. Barevnost jednotlivých úrovní odpovídá začlenění daného pracoviště v organizační struktuře univerzity tak, že pracoviště patřící pod fakultu nebo výzkumné centrum přebírají jejich barevnost.

Minimální velikost loga

Minimální velikost loga zaručuje dobrou čitelnost logotypu.
Minimální velikost pro použití loga je stanovena výškou české verze loga s diakritikou na 8 mm.

Minimální velikost je stejná pro užití pozitivní i negativní varianty loga. Maximální velikost loga není stanovena.

100%
50%
logo_cs
v=9mm
logo_cs
v=16,832mm
logo_en
logo_en

Digitální minimální velikost je 25,5 px (9mm).

logotyp

Minimální velikost loga je nejmenší přípustná velikost reprodukce loga garantující jeho viditelnost a dobrou komunikaci s ostatními grafickými prvky.
Není možné aplikovat logo menší než tato přípustná (povolená) velikost.

Ochranná zóna loga

Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu. Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie atd. Tato zóna je minimální a může být zvětšena. Dodržování tohoto pravidla zaručuje dostatečnou čitelnost a působnost značky.

Název univerzity

Celý název univerzity dle zákona o VŠ je: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Tento název je také zakotven ve Statutu, který vyhlašuje rektor po schválení Akademickým senátem univerzity a po registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Povolené zkratky jsou: VŠB – Technická univerzita Ostrava, VŠB-TUO. Kromě poslední nejkratší verze se používá všude pomlčka, kterou z obou stran oddělujeme mezerami. V nejkratší verzi jde o spojovník. Jde o pojmenování pro krátkou vodorovnou čárku, která spojuje dva výrazy bez mezer. Pokud se spojovník objeví na konci řádku, musíme ho napsat i na začátek řádku následujícího.

Pro použití v rámci prezentace univerzity jsou preferovány tyto dvě varianty:

VŠB – Technická univerzita Ostrava a VŠB-TUO.

Cizojazyčné názvy univerzity jsou tyto a vycházejí z přílohy Statutu:

  1. anglicky: VSB - Technical University of Ostrava
  2. německy: VSB - Technische Universität Ostrava
  3. francouzsky: VSB - Université Technique d´ Ostrava
  4. španělsky: VSB - Universidad Técnica de Ostrava
  5. rusky: ВШБ - Tехнический университет Острава

V případě, že bude název univerzity použit u jazykové mutace, která je jiná než tyto výše uvedené, bude použita verze v anglickém jazyce.

Font hlavní a doplňkový

Pro potřeby VŠB-TUO byl vybrán font z roku 2018, Drive a Drive Mono. Autory fontu z rodiny Sans Serif jsou dva designéři, Elliott Amblard a Jérémie Hornus.

Použití:

  • Drive Mono – pro konstrukci loga
  • Drive – školní web, tiskoviny a propagační materiál

Pro administrativní užití je navržen doplňkový font Calibri z důvodu sjednocení s jinými systémy. Pro tvorbu hlavičkových dopisů, prezentací v MS Power Pointu atd., tzn. při běžné administrativě, není potřeba font Drive kupovat.

Barevnost loga

Ukázky použití loga