Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Proč univerzita přistoupila k vytvoření loga a vizuálu?

Hlavním důvodem byla potřeba vizuálně sjednotit univerzitu, která neměla funkční grafický manuál. Nové logo vystihuje podstatu univerzity a umožňuje všem univerzitním pracovištím jej používat až do třetí úrovně = úroveň katedry.

Od kdy se na této změně začalo pracovat?

V říjnu 2016 se na zasedání Kolegia rektora, které naposledy vedl prof. Vondrák před svým nástupem do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje, kolegium jednohlasně rozhodlo změnit prezentaci univerzity směrem k veřejnosti. Hlavním úkolem bylo prezentovat se jako moderní technická univerzita. Jedním z návrhů byla i změna názvu univerzity – upuštění od textu před pomlčkou.

V prosinci 2016 se začala připravovat metodika výzkumného šetření k image univerzity a fakult. Ve spolupráci s PR pracovníky fakult a s odbornou garancí Katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB-TUO proběhlo na univerzitě od března 2017 více než 15 focus groups. (Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří se výzkumu účastnili. Jejich názory byly a jsou stále cenným zdrojem informací.)

V září 2017 byly výsledky představeny rektoru prof. Snášelovi, který nově nastoupil do funkce. Výsledky výzkumu jasně ukázaly vůli studentů a zaměstnanců – je potřeba změnit znak na moderní, snadno použitelné logo, zachovat hlavní barvu univerzity a barevnost fakult. Respondenti vyjádřili přání ponechat také název univerzity s tím, že se používání omezí na zkrácenou verzi VŠB – Technická univerzita Ostrava.

V říjnu 2017 začala příprava pro zadání nového vizuálu. Kromě rešerší českých a zahraničních univerzit, jejich log a vizuálů proběhlo i několik schůzek se zástupci vybraných VŠ, které v poslední době touto změnou také prošly. Po zpracování zadání bylo osloveno několik grafiků, aby zpracovali návrhy.

web-banner-popardovsky

Společně s tím proběhla i analýza všech stávajících log, která jsou na univerzitě používána.

Žádný z vytvořených návrhů externích dodavatelů nevyhovoval představě univerzity o novém logu. Proto jsme zvolili řešení „in house“. V červnu 2018 byl vytvořen malý tým složený z grafika Ing. Argira Ziovského a typografa Marka Chmiela. Ti společně pracovali na několika variantách, ze kterých vyšla vítězná.

Rozhovor s autory logaŘešení vybraných českých univerzit