Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavním úkolem vizuálu a loga VŠB – Technické univerzity Ostrava je sjednocení komunikace univerzity dovnitř i navenek a identifikace univerzity jako kompaktního celku.

Logo nahradilo v prezentaci univerzity znak, resp. jeho poslední verzi, která byla používaná od roku 2002. Do vzniku nového loga v roce 2018 byly používány pro vizuální identifikaci univerzity pouze znaky vycházející ze zobrazení identifikátorů vyučovaných oborů. Prvotní zobrazení hornických kladívek postupně doplňovaly další piktogramy ve snaze vyjádřit interdisciplinární zaměření univerzity. Proces změny vizuálu byl zahájen již na podzim roku 2016. Tehdy Kolegium rektora jasně vyjádřilo potřebu změny v komunikaci univerzity. Hlavním cílem změny měla být prezentace VŠB-TUO jako moderní instituce, která nabízí širokou škálu oborů. V žádném případě se ale nejednalo o popření hornických tradic a dalších historických souvislostí. Na svou historii jsme náležitě hrdi, vážíme si tisíců našich pedagogů a více než sto tisíce absolventů, kteří se na ní podíleli. VŠB-TUO chceme ale představovat našim novým studentům i odborné a široké veřejnosti takovou, jaká je v současnosti – interdisciplinární, s úzkým propojením na praxi, podporující podnikavost, vstřícnou k studentům k zaměstnancům, vč. těch ze zahraničí.

Své dotazy/připomínky a grafiku ke schválení posílejte na vizual@vsb.cz.