Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava sjednocuje svou komunikaci dovnitř i navenek a představuje zde aktuální vizuální styl, jehož nedílnou součástí je i logo.

Logo nahradilo v prezentaci univerzity znak, který je používán od roku 2002. Do té doby byly používány pro vizuální identifikaci univerzity pouze znaky vycházející ze zobrazení identifikátorů vyučovaných oborů. Prvotní zobrazení hornických kladívek postupně doplňovaly další piktogramy ve snaze vyjádřit interdisciplinární zaměření univerzity.

Hlavním úkolem vizuálu a loga je sjednocení komunikace univerzity dovnitř i navenek a identifikace univerzity jako kompaktního celku.

Proces změny vizuálu byl zahájen již na podzim roku 2016. Tehdy Kolegium rektora jasně vyjádřilo potřebu změny v komunikaci univerzity, jejímž cílem má být prezentovat univerzitu jako moderní instituci, která nabízí širokou škálu oborů. V žádném případě se tedy nejedná o popření hornických tradic a dalších historických souvislostí. Na svou historii jsme náležitě hrdi, vážíme si tisíců našich pedagogů a více než sto tisíce absolventů, kteří se na ní podíleli. VŠB-TUO chceme představit našim novým studentům i odborné a široké veřejnosti takovou, jaká je v současnosti – interdisciplinární, s úzkým propojením na praxi, podporující podnikavost, vstřícnou k zahraničním studentům a také k zaměstnancům.

Současný vizuál univerzity používáme od ledna 2019, nicméně změna vizuálního stylu je dlouhodobý proces, který stále probíhá. Děkujeme za trpělivost a za vaše podněty, které zasílejte na vizual@vsb.cz.