Hlavním úkolem webu „vizual.vsb.cz“ VŠB – Technické univerzity Ostrava je přiblížit důvody vzniku nového vizuálu univerzity, jehož nedílnou součástí je i nové logo.

Nové logo nahrazuje v prezentaci univerzity znak, který je používán od roku 2002. Do té doby byly používány pro vizuální identifikaci univerzity pouze znaky vycházející ze zobrazení identifikátorů vyučovaných oborů. Prvotní zobrazení hornických kladívek postupně doplňovaly další piktogramy ve snaze vyjádřit interdisciplinární zaměření univerzity.

Hlavním úkolem nového vizuálu a nového loga je sjednocení komunikace univerzity dovnitř i navenek a zlepšení identifikace univerzity jako kompaktního celku.

Změnu vizuálu nelze udělat skokově, jde o dlouhodobý proces, jenž byl zahájen již na podzim roku 2016. Tehdy Kolegium rektora jasně vyjádřilo potřebu změny v komunikaci univerzity, jejímž cílem má být prezentovat univerzitu jako moderní instituci, která nabízí širokou škálu oborů. V žádném případě se tedy nejedná o popření hornických tradic a dalších historických souvislostí. Na svou historii jsme náležitě hrdi, vážíme si tisíců našich pedagogů a více než sto tisíce absolventů, kteří se na ní podíleli. VŠB-TUO chceme představit našim novým studentům i odborné a široké veřejnosti takovou, jaká je v současnosti – interdisciplinární, s úzkým propojením na praxi, podporující podnikavost, vstřícnou k zahraničním studentům a také k zaměstnancům.

Protože jsou v posledních letech změny vizuálu univerzit i řady dalších institucí vnímány velmi citlivě, doufáme, že na tomto webu získáte odpovědi na všechny vaše otázky. Pokud ne, zašlete nám vaše podněty na: vizual@vsb.cz